فرست کلاسمقایسه کالا (0)


تشک فرست کلاس 200*160

تشک فرست کلاس 200*160

تشکی فوق ارتوپدیک (ترمیم کننده عیوب استخوانی) در این تشک از سیستم (BORDEREX)استفاده شده که با هر نوع وزن بدن و هر شخص به صورت ویژه انطباق دارد. بد..

2,116,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,116,000 تومان

تشک فرست کلاس 200*180

تشک فرست کلاس 200*180

تشکی فوق ارتوپدیک (ترمیم کننده عیوب استخوانی) در این تشک از سیستم (BORDEREX)استفاده شده که با هر نوع وزن بدن و هر شخص به صورت ویژه انطباق دارد. بد..

2,392,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,392,000 تومان

تشک فرست کلاس 200*200

تشک فرست کلاس 200*200

تشکی فوق ارتوپدیک (ترمیم کننده عیوب استخوانی) در این تشک از سیستم (BORDEREX)استفاده شده که با هر نوع وزن بدن و هر شخص به صورت ویژه انطباق دارد. بد..

2,668,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,668,000 تومان

تشک فرست کلاس200*100

تشک فرست کلاس200*100

تشکی فوق ارتوپدیک (ترمیم کننده عیوب استخوانی) در این تشک از سیستم (BORDEREX)استفاده شده که با هر نوع وزن بدن و هر شخص به صورت ویژه انطباق دارد. بد..

1,334,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,334,000 تومان

تشک فرست کلاس200*120

تشک فرست کلاس200*120

تشکی فوق ارتوپدیک (ترمیم کننده عیوب استخوانی) در این تشک از سیستم (BORDEREX)استفاده شده که با هر نوع وزن بدن و هر شخص به صورت ویژه انطباق دارد. بد..

1,610,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,610,000 تومان

تشک فرست کلاس200*140

تشک فرست کلاس200*140

تشکی فوق ارتوپدیک (ترمیم کننده عیوب استخوانی) در این تشک از سیستم (BORDEREX)استفاده شده که با هر نوع وزن بدن و هر شخص به صورت ویژه انطباق دارد. بد..

1,840,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,840,000 تومان

تشک فرست کلاس200*90

تشک فرست کلاس200*90

تشکی فوق ارتوپدیک (ترمیم کننده عیوب استخوانی) در این تشک از سیستم (BORDEREX)استفاده شده که با هر نوع وزن بدن و هر شخص به صورت ویژه انطباق دارد. بد..

1,196,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,196,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)