اطلاعات تحویل

تحویل سبد خرید شما در این فروشگاه در حال حاضر به صورت زیر انجام می پذیرید:

  • تحویل توسط پیک فروشگاه که مخصوص شهروندان تهرانی بوده و همچنین پرداخت مبلغ نیز در زمان تحویل محصول می باشد.

  • زمان تحویل کالا با توجه به حجم سفارشات و ترافیک درون شهری و روزهای تعطیل بین 12 تا 24 ساعت می باشد.